ช่วงเวลาทำการ
บริษัทเปิดให้บริการรับคำสั่งซื้อสินค้าทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทาง www.Noblelife2u.com ,Noblelife.co.th ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 093-143-5888, Line id 089-011-7888
ช่วงเวลาให้บริการจัดส่งสินค้า
ลูกค้าแจ้งยอดการสั่งซื้อก่อนเวลา 11.00น. บริษัทดำเนินการจัดส่งสินค้าภายในวันสั่งซื้อสินค้าเลย กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังเวลา 11.00 น. บริษัทดำเนินการจัดส่งสินค้าภายในวันถัดไป
** บริษัทงดจัดส่งสินค้า วันพุธ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**
เงื่อนไขการรับสินค้า
กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นต์รับสินค้า
** กรณีให้ผู้อื่นรับสินค้าแทน ผู้รับสินค้าแทนจะต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของตนเองและผู้สั่งซื้อสินค้า พร้อมสำเนาโดยระบุชื่อผู้รับสินค้าแทนในสำเนาบัตรประชาชนผู้สั่งซื้อ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับสินค้าแทน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสินค้า การส่งสินค้าให้กับลูกค้าทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้ากรณีมีผู้รับสินค้าแทนผู้สั่งซื้อ
เมื่อผู้สั่งซื้อสินค้าชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯจะส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า หรือตามช่องทางที่บริษัทฯเห็นเหมาะสม
เงื่อนไขการชำระเงิน
เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าแล้วไม่ว่าด้วยวิธีการใด ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ กรณีลูกค้าเลือกชำระค้าสินค้าโดยผ่านทางการโอนเงิน จะต้องทำการโอนเงินชำระสินค้าภายใน 2 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหากชำระช้าเกินกว่ากำหนด และหากลูกค้ามีความประสงค์สั่งซื้อสินค้า ขอให้ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าอาจหมดหรือไม่พร้อมจำหน่าย
กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินมาที่ เบอร์โทร 093-143-5888, Line id 089-011-7888
ช่องทางชำระเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 224-2-68317-9
ชื่อบัญชี บริษัท โนเบิล ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นเนล(ประเทศไทย) จำกัด สาขา อิมพีเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว
ธนาคารกสิกรไทย
เลยที่บัญชี 001-8-97119-4
ชื่อบัญชี บริษัท โนเบิล ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นเนล(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ลาดพร้าว 92